Even voorstellen

Mijn naam is Astrid van Gessel. 

Tijdens de opleiding als onderwijsassistent liep ik stage in het speciaal onderwijs. Het boeide me zodanig, dat ik er ben blijven werken en me verder wilde verdiepen in kinderen die een speciale benadering nodig hebben. Naast het werk heb ik Pabo (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) en aansluitend de Masteropleiding voor speciaal onderwijs met autisme als specialisme afgerond.

Door de terugloop van aanmeldingen bij het speciaal onderwijs, ben ik een aantal jaar werkzaam geweest in het reguliere basisonderwijs (inmiddels ben ik weer werkzaam in het speciaal onderwijs). Ik heb gezien, dat hier steeds meer bijzondere kinderen zijn, die een aantal jaren geleden in het speciaal onderwijs aangenomen waren. Deze kinderen en hun ouders wil ik graag helpen hun weg te vinden en zich prettig te voelen. Veel escalaties zijn te voorkomen, soms heel eenvoudig.

 

Ik heb Gewoon en anders opgericht omdat ik in mijn werk in het (speciaal) onderwijs merkte dat ik,

vanuit mijn functie als leerkracht, kinderen en hun verzorgers vaak niet kon bieden wat zij nodig hadden. Namelijk iemand die naar het kind en de wereld om het kind heen kijkt en het handelen daarop aanpast. Voor mij staat denken vanuit het individu, aanpassend aan de mogelijkheden van de persoon, de omgeving en de situatie centraal.

 

Met kleine stapjes, kunnen grootse veranderingen worden gerealiseerd.

 

Dagelijks merk ik in mijn privé situatie hoe anders de wereld ervaren wordt vanuit hooggevoeligheid en hoe anders de wereld kijkt naar mensen met hooggevoeligheid. Helaas is nog lang niet bij iedereen bekend wat hooggevoeligheid inhoudt en hoe hier het best op ingespeeld kan worden om te zorgen dat de kwaliteiten van mensen tot uiting komen.

 

Met mijn ervaring in het onderwijs en kennis vanuit theorie en praktijk, met ouders als partner hoop ik veel kinderen te begeleiden naar een stevige toekomst.